Profil firmy

Spoločnosť vznikla, lebo sme cítili potrebu pomôcť ľuďom pri zachovaní kultúrneho dedičstva Slovenska v odievaní. Často sme cestovali do zahraničia aby sme "zohnali" takú alebo onakú látku, čipku, stužku, korálku a pod., lebo na Slovensku bol s týmto dosť problém. Tak sme si povedali, že prečo si nepomôcť a tak vznikol nápad ktorý sa pretransformoval najskôr do stránky a neskôr do internetového obchodu, ktorý sa snaží pomáhať ľuďom nakupovať materiály na súčasti ľudového odevu bez potreby vycestovania z pohodlia domova. 

 

Keďže pomaly každá dedina má svoj vlastný štýl odievania je dosť náročné zabezpečiť všetko čo sa kroja týka a ani to nie je možné, často sa stretávame s výrobcami, ktorí chcú síce vyrábať a dodávať produkty ich požadavky na množstvá a sortiment sú však pre nás nie vždy prijateľné, vzhľadom k veľkosti  trhu na Slovensku. Ak Vám niečo na našej stránke chýba, máte chvíľu času a chcete pomôcť aj ostatným, využite náš kontaktný formulár a podelte sa s myšlienkou. Možno sa nám podarí potom lepšie naplniť Vaše prestavy a potreby a Vami hľadaný produkt sa na našej stránke časom objaví.

 

 

Obchodné podmienky

 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim (dealerom) a firmou Polartek s.r.o. (distribútorom). Sú k dispozícii na internetových stránkach firmy a zároveň aj v sídle  distribútora na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce. Nový dealer je povinný sa riadne s nimi oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce.

 

II. PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Nákup vo firme distibútora môžu uskutočňovať fyzické osoby alebo podnikateľské subjekty, ktoré majú vo výpise z podnikového registra alebo živnostenskom liste oprávnenie na predaj, alebo "kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja".  Dealer má nárok na veľkoobchodné ceny pri objednávkach tovarov vo veľkoobchodnom balení. Registrácia nového dealera a fyzickej osoby je možná

III. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Polartek s.r.o., ul. Kúty 217, Veľké Zálužie 951 35

 

IV. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Objednať tovar je možné elektronicky prostredníctvom e-shopu.

 

Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak podľa  cenníka platného v deň objednania tovaru, ktorý je publikovaný v e-obchode. Za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru do času dodávky tovaru, ak nie je dohodnuté inak, distribútor neručí.

  • POTVRDENIE OBJEDNÁVKY: V prípade, že dealer požaduje potvrdenie objednávky /telefonicky alebo e-mailom/, musí to v objednávke uviesť.
  • Poplatok za poštovné a balné (ak bude požadovaná doprava) bude upravený podľa Dodacích podmienok

V. DOKLADY

1. PROFORMA FAKTÚRA (objednávka) : Vystavuje sa na objednaný tovar. Dealer si ju vytlačí z e-obchodu.

2. FAKTÚRA A DODACÍ LIST: Sú priložené k tovaru (v prípade dopravy tovaru prepravnou službou). Všetky platné doklady musia spĺňať náležitosti daňových a účtovných dokladov. Bez týchto náležitostí sú doklady považované za neplatné. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

 

3. DOBROPIS: V prípade nedodržania stanoveného termínu dodania objednávky je možné vystaviť dealerovi na nedodaný tovar dobropis. Pokiaľ má dealer neuhradené záväzky voči distribútorovi, je možné výšku dobropisu použiť na čiastočnú alebo úplnú úhradu pohľadávky dealera.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť bankovým prevodom na účet distribútora. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude distribútorom účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry.

UPOZORNENIE:

Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom distribútora.

 

VII. DODÁVKA TOVARU  

Tovar bude expedovaný poštou alebo prepravnou spoločnosťou. Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Pokiaľ sa objavia nezrovnalosti v dodávke a fakturácii tovaru, je potrebné kontaktovať obchodníka bezodkladne najneskôr do 3 dní od vyskladnenia. Neskoršie reklamácie nemusia byt akceptované. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na dopravu reklamácií hradí zákazník.  Pokiaľ sa vyskytne problém s poškodením tovaru pri doprave prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase kontaktovať prepravnú službu. Tovar v žiadnom prípade nepoužívajte. Distribútor zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky.

 

VIII. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky uvedené v reklamačných podmienkach distribútora.

V prípade neuhradenej pohľadávky si distribútor vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianského zákonnika uplatniť si záložné právo na nevybavenie reklamacií, ktoré budú ihneď po uhradení pohľadávky vybavené a expedované.

 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Distribútor si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu dealera.

 

 

Upozornenie:
Pre firmy zaoberajúce sa ďalším predajom tovaru zakúpeného v internetovom obchode polartek.sk, neposkytujeme služby a záruky ako napr.

  • záruka vrátenia peňazí
  • záruka možnosti vrátenia tovaru,
    ktoré sú podľa občianského zákonnika a zákona na ochranu spotrebiteľa určené pre predaj konečnému spotrebiteľovi


VÍTA VÁS ASISTENT VYHĽADÁVANIA
x
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do porovnania.
Zobraziť porovnanie
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný medzi obľúbené položky.
Zobraziť obľúbené položky
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do košíka.

Nakupovať Pokračovať do košíka