Obchodné podmienky

 

 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim (dealerom) a firmou Polartek s.r.o. (distribútorom). Sú k dispozícii na internetových stránkach firmy a zároveň aj v sídle  distribútora na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce. Nový dealer je povinný sa riadne s nimi oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce. 

 

II. PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Nákup vo firme distibútora môžu uskutočňovať fyzické osoby, alebo podnikateľské subjekty ktoré majú vo výpise z podnikového registra alebo živnostenskom liste oprávnenie na predaj, alebo "kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja".  Dealer má nárok na veľkoobchodné ceny pri objednávkach tovarov vo veľkoobchodnom balení, inak nakupuje za maloobchodné ceny. Registrácia nového dealera a fyzickej osoby je možná. Ak registrovaný používateľ v príebehu 6 mesiacov neurobí žiadnu objednávku, jeho registrácia bude bez vyzvania zrušená.

III. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Polartek s.r.o., ul. Kúty 217, Veľké Zálužie 951 35

 

IV. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Objednať tovar je možné elektronicky prostredníctvom e-shopu.

Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak podľa  cenníka platného v deň objednania tovaru, ktorý je publikovaný v e-obchode. Za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru do času dodávky tovaru, ak nie je dohodnuté inak, distribútor neručí.

Fotografie uvedené na stránke sú robené digitálnym fotoaparátom, vernosť farieb na Vašom monitore nemusí preto úplne zodpovedať skutočnej farbe tovaru. Na takýto nedostatok sa záruka nevzťahuje. V prípade, že Vám nemôže byť dodaný metrový tovar (stuhy, pásiky) v kuse, bude k dľžke daného tovaru pridaná dľžka jedného vzoru, aby ste vedeli tovar optimálne spojiť. Minimálny odber stúh, čipiek, madeir, pásikov a iných  (okrem metráže), je jeden meter z položky. Pri metráži je minimálny odber 0,5 m s  násobkom 0,1 m.

Uvedeniu fakturačných údajov venujte náležitú pozornosť. Zmena fakturačných údajov na už vydanej faktúre nie je možná. Zmena na faktúre je možná len v prípade, že pôvodná faktúra bude stornovaná a bude zaplatený poplatok 5 % z fakturovanej sumy.

  • POTVRDENIE OBJEDNÁVKY: V prípade, že dealer požaduje potvrdenie objednávky /telefonicky alebo e-mailom/, musí to v objednávke uviesť.
  • Poplatok za poštovné a balné (ak bude požadovaná doprava) bude upravený podľa Dodacích podmienok

Objednávky prijaté s platbou na dobierku budú odoslané na Vami určenú adresu najneskôr do piatich pracovných dní od prijatia objednávky, toto platí aj pri objednávkach s platbou prevodom kde sa za prijatie objedávky považuje deň pripísania prostriedkov na náš účet.

 

V. DOKLADY

1. PROFORMA FAKTÚRA (objednávka) : Vystavuje sa na objednaný tovar. Dealer si ju vytlačí z e-obchodu.

2. FAKTÚRA A DODACÍ LIST: Sú priložené k tovaru (v prípade dopravy tovaru prepravnou službou). Všetky platné doklady musia spĺňať náležitosti daňových a účtovných dokladov. Bez týchto náležitostí sú doklady považované za neplatné. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

 

3. DOBROPIS: V prípade nedodržania stanoveného termínu dodania objednávky je možné vystaviť dealerovi na nedodaný tovar dobropis. Pokiaľ má dealer neuhradené záväzky voči distribútorovi, je možné výšku dobropisu použiť na čiastočnú alebo úplnú úhradu pohľadávky dealera.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť bankovým prevodom na účet distribútora. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude distribútorom účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry. Distribútor si vyhradzuje právo rozhodnúť dodatočne o spôsobe úhrady. Pri zmene spôsobu úhrady distribútorom, má kupujúci právo odstúpiť od objednávky.

UPOZORNENIE:

Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom distribútora.

 

VII. DODÁVKA TOVARU  

Tovar bude expedovaný poštou alebo prepravnou spoločnosťou. Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Pokiaľ sa objavia nezrovnalosti v dodávke a fakturácii tovaru, je potrebné kontaktovať obchodníka bezodkladne najneskôr do 3 dní od vyskladnenia. Neskoršie reklamácie nemusia byt akceptované. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na dopravu reklamácií hradí zákazník.  Pokiaľ sa vyskytne problém s poškodením tovaru pri doprave prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase kontaktovať prepravnú službu. Tovar v žiadnom prípade nepoužívajte. Distribútor zároveň neručí za škody spôsobené oneskoreným doručením zásielky prepravnou spoločnosťou.

Darčeková poukážka - je požiteľná len raz, hodnotu darčekovej poukážky je potrebné využiť v jednom nákupe, prípadný preplatok je nevratný.

 

VIII. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky uvedené v reklamačných podmienkach distribútora.

V prípade neuhradenej pohľadávky si distribútor vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianského zákonnika uplatniť si záložné právo na nevybavenie reklamacií, ktoré budú ihneď po uhradení pohľadávky vybavené a expedované.

 

Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov - podrobnosti nájdete v reklamačnom poriadku.

 

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Predávajúci zbiera iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre splnenie záväzkov, ktoré od neho kupujúci objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku. Preto je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje.

Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje prepravným spoločnostiam v rozsahu potrebnom na doručenie tovaru:

  • kuriérska spoločnosť, slovenská pošta
  • rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, e-mail a telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.

 

 

Naša spoločnosť získané údaje  nezverejňuje.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. V taktomto prípade podá predávajúci trestné oznámenie.

 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Distribútor si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu dealera.

V prípade potreby akýchkoľvek ďalších informácií, môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky na niektoré z čísiel uvedených v kontaktoch.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. V taktomto prípade podá predávajúci trestné oznámenie.

V prípade, že nesúhlasíte s obchodnými podmienkami, pred potvrdením objednávky môžete vzniesť námietku na našu poštovú adresu, alebo e-mailom na adresu obchod@polartek.sk.

 

Informačný systém predávajúceho je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR, pod spis. č. 14008/2014-Or-3

 

V prípade, že objednávateľ neodoberie zásielku doručovanú na dobierku a neinformuje predávajúceho o dôvode, predávajúci si vyhradzuje právo, ďalšie zásielky zasielať objednávateľovi len pri platbe prevodom vopred.

 

Upozornenie:
Pre firmy zaoberajúce sa ďalším predajom tovaru zakúpeného v internetovom obchode polartek.sk, neposkytujeme služby a záruky ako napr.

  • záruka vrátenia peňazí
  • záruka možnosti vrátenia tovaru,
    ktoré sú podľa občianského zákonnika a zákona na ochranu spotrebiteľa určené pre predaj spotrebiteľovi


VÍTA VÁS ASISTENT VYHĽADÁVANIA
x
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do porovnania.
Zobraziť porovnanie
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný medzi obľúbené položky.
Zobraziť obľúbené položky
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do košíka.

Nakupovať Pokračovať do košíka